Vrste soli in nastanek soli

Velikokrat se v vsakdanjem življenju uporabljajo številni izrazi ko govorimo o soli (evaporirana, prečiščena, nerafinirana, kamena, kristalna, morska…..) poglejmo kakšne so razlike med temi izrazi oziroma, kaj pomenijo.

Vrste soli

Evaporirana kamena sol ali kuhinjska sol – 99,9 procentni – natrijev klorid se pridobiva s pomočjo utekočinjanja solne rude globoko pod zemljo. V podzemno izvrtino (prostor velikosti med 2.500 in 6.000 m3) na eni strani izvrtine dovajajo sladko vodo. Globoko pod zemljo (tudi do 500 m) se solna ruda s pomočjo vode, ki jo dovajajo raztaplja. Na drugi strani izvrtine črpajo vodo z koncentracijo raztopljene soli med 35 in 38%. To koncentracijo soli nato segrevajo pod visokim zračnim pritiskom s paro do vrelišča. Med tem postopkom voda izhlapeva, sol pa se počasi izkristalizira. Po nastanku solne kaše, le to, transportirajo v centrifugalne naprave, kjer jo sušijo z vročim zrakom in na tak način pripravijo sol za nadaljnjo uporabo.'

Seveda se med postopkom kristalizacije natrijevega klorida pojavijo tudi druge primesi, kot na primer sadra (kalcijev sulfat), ki povzročajo rumenkasto barvo in grenak okus soli. Za odstranjevanje teh primesi dodajajo slanici apno in sodo ter tako pripomorejo k odstranjevanju nezaželenih primesi.

Kuhinjski soli dodajajo v končni fazi predelave še številne druge kemijske snovi s katerimi naj bi bila kuhinjska sol še »kvalitetnejša« predvsem so to jod, fluor, magnezijev in kalcijev karbonat, E535, E536, E540, E551, E552, E553, E570, E572, ter aluminijev hidroksid za povečanje sipkosti soli. Naše telo v veliki večini ne more predelati vseh spojin oziroma njihovih povezav, ki so umetno dodane kuhinjski soli, kar pomeni, da se nabirajo v telesu in s tem posledično vplivajo na normalno delovanje našega organizma.

Veliko resnice se torej skriva v besedni povezavi OD BELEGA ZLATA DO BELEGA STRUPA.

Morja pokrivajo Zemljino površino s približno 70 odstotki vode, kar pomeni da je zemlja bogata s soljo. V povprečju vsebuje 1000 litrov vode Sredozemskega morja kar 41 kg soli, od tega 79 procentov  natrijevega klorida.

Mačehovski odnos človeka do narave je pripeljal do izjemnega onesnaženja okolja in s tem tudi morske vode. Težke kovine kot so svinec, arzen in živo srebro ter številne druge se »odlično« odlagajo v morsko vodo za kar tudi ta voda nima več tako pozitivnega učinka na naše telo kot ga je imela v preteklosti.

Morsko vodo v plitvih področjih ob obali ogradijo v bazene ali prečrpajo v umetno narejene bazene. S pomočjo sonca in ponekod tudi umetno ustvarjenega vetra voda izpareva, koncentracija soli pa s tem v vodi povečuje. Koncentrirano slano vodo nato s pomočjo premičnih pregrad pretakajo v vedno manjše bazene, dokler ne pride do zadnjega bazena, kjer je morska sol popolnoma izkristalizirana. Izkristalizirano morsko sol nato nagrabijo v velike kupe in je tako pripravljena za nadaljnjo uporabo.

Izraz narafinirana morska sol pomeni, da sol vsebuje vidne primesi organskega izvora  kot posledico kristalizacije morske vode in strganja soli na morskih bazenih. Velika večina pridobljene nerafinirane soli ni primerna za prehrano oziroma za uživanje v kakršni koli obliki.

Rafinirana morska sol je sol, ki je očiščena vseh primesi in nečistoč, kar v grobem pomeni, da je »obogatena« z podobnimi kemijskimi spojinami kot evaporirana kamena sol (jod, fluor, magnezijev in kalcijev karbonat, E535, E536, E540, E551, E552, E553, E570, E572,  ter aluminijev hidroksid za povečanje sipkosti soli).

Kamena sol, se pridobiva z miniranjem in izkopavanjem solne rude v solnih rudnikih. Takšno sol nato transportirajo v predelovalne obrate, kjer večino tako pridobljene naravne in sorazmerno kvalitetne soli raztopijo v vodi in jo nato ponovno izkristalizirajo. Postopek predelave je popolnoma enak kot postopek pridobivanja evaporirane soli. Na tak način soli odvzamejo vso njeno polnost in žlahtnost saj zopet pridelajo 99,9 odstotni natrijev klorid (NaCl).

Majhen del nakopane solne rude iz solnih rudnikov je namenjen mletju. V tem postopku pridelave soli poteka mletje soli v solnih mlinih v katerih se sol predeluje v želeno zrnatost odvisno od namena kasnejše uporabe soli.  V veliki večini enako kot evaporirani soli tudi na »prijaznejši in kvalitetnejši« način pridobljeni soli dodajajo kemijske spojine za »izboljšanje« soli (jod, fluor, magnezijev in kalcijev karbonat, E535, E536, E540, E551, E552, E553, E570, E572,  ter aluminijev hidroksid za povečanje sipkosti soli).

Edinstvena po svoji zgradbi, sestavi in načinu pridelave je Himalajska kristalna sol, ki je v takšni obliki le na enem koncu sveta.

Ta oblika kamene soli, ki je posledica izsuševanja pramorja, je zaradi svoje specifične lege, izpostavljenosti izjemnih pritiskov, katerim je bila podvržena po najnovejših študijah med 250 in 330 milijoni let, spremenila svojo strukturo. Mrežna struktura kristalne soli je kocka, atomska pa ni molekularna temveč električna, v njej tičijo kvanti luči, biofotoni, ki so čista energija. S sončno energijo je pramorje izhlapelo pred več kot 250 milijoni leti. Energija, ki je bila za to potrebna, je shranjena v kristalni mreži. Z dodatkom vode se mrežna vezanost soli razbije in shranjena energija se sprosti. Voda ionizira elemente, ki so prisotni v kristalni soli. Tako nastane morje energije, ki samo čaka, da ustvari življenje ali da ga ohranja.

Sol je izredno spremenljiva snov. Če položimo gorski kristal v vodo in ga po 10 minutah vzamemo iz nje, je to še vedno isti gorski kristal. Ni se spremenil, ker ima molekularno kristalno strukturo. Svoje nihanje, svoj frekvenčni vzorec odda v vodo, kristal pa ostane takšen kot je bil. Premočno je zasidran v materiji, da bi mu voda obrnila polariteto.Če damo v vodo solni kristal,  se ta raztopi. Tako nastane solina, ki ni ne sol ne voda, ampak predstavlja višjo raven energije.

Himalajska kristalna sol se pridobiva z izkopavanjem solne rude v solnih rudnikih Himalajskega gorovja. Izkopavanje poteka s pretežno primitivno delovno opremo, saj dostopnost težke mehanizacije, zaradi težko dostopne lege, ni možna. Tako lomljenje kristalov soli poteka po večini ročno. Pridobljena kristalna sol ni izpostavljena nikakršnim negativnim informacijam eksplozivov in minerskih sredstev, ki se uporabljajo pri pridobivanju kamene soli. Lomljeni solni kristali se nato tovorijo s transportnimi sredstvi v predelavo, kjer sol le operejo, posušijo na soncu in zmeljejo na želeno granulacijo. Tako pripravljena kristalna sol se uporablja direktno za uporabo v prehrani, brez kakršnega koli dodajanja različnih kemijskih spojin.

Himalajska kristalna sol vsebuje poleg 97% natrijevega klorida tudi 3% drugih naravnih snovi. Če primerjamo sestavo kuhinjske soli oziroma 99,9% natrijevega klorida z Himalajsko kristalno soljo lahko ugotovim, da slednja vsebuje 50 do 300 krat več različnih spremljevalnih snovi kot čisti natrijev klorid. Osnovno razliko opazimo že ob pogledu na obe soli. Himalajska kristalna sol je zaradi prisotnosti različnih kovin rdečkaste barve.

   Strokovnjaki so mnenja, da se nahaja v Himalajski kristalni soli 84 različnih elementov. Menijo namreč, da so v tej soli prisotni vsi elementi, ki jih vsebuje Zemeljska skorja z izjemo žlahtnih plinov, ki jih uvrščamo v VIII skupino periodnega sistema. Sedeva pri dokazovanju mnogih elementov v kristalni soli naletimo na tehnične težave, saj je njihova prisotnost majhna, a kot sestavina Himalajske kristalne soli še kako pomembna.

Z laboratorijskimi raziskavami so poleg natrijevega klorida v Himalajski kristalni soli še: kalij, magnezij, kalcij, železo, mangan, baker, cink, kobalt, žveplo, krom, jodid, fluorid, molibden…..

Kot torej vidimo je Himalajska kristalna sol izjemno bogata naravna sol, ki nam je ponujena za uživanje v popolnoma naravni obliki z vsemi pozitivnimi informacijami starimi več kot 250 milijonov let.

Iz opisa načina pridobivanja in sestave Himalajske kristalne soli lahko sklepamo zakaj je ta sol pridobila naziv »KRALJEVA SOL«.          

 

 

Aktualni dogodki

NAKUP!

https://www.facebook.com/solitsepojdi/app_384016915056494
https://www.facebook.com/solitsepojdi/app_384016915056494